نقش پوشش الکترودها – Momen industries

welding_rods.jpg

نقش پوشش الکترودها

 

-جلوگیری از زنگ زدن و آلودگی میله الکترود ، در زمان انبار داری

-محافظت و پایدار سازی قوس الکتریکی بر قرار شده.

-محافظت از جوش به وسیلهء گازهای متصاعد شده ، حاصل از سوختن

-پوشش الکترود در جریان جوشکاری

-محافظت از جوش به وسیلهء سرباره ی تشکیل شده از سوختن پوشش الکترود در جریان جوشکاری

-جلوگیری از اتلاف گرما و پراکندگی حرارت در محیط.

-ایجاد یک پروفیل مناسب در سطح جوش (گرده جو ش مقعر ، تخت یامحدب).

-جلوگیری از سریع سرد شدن جوش.

-کنترل واکنش های سرباره-مذاب ، گاز-مذاب و گاهی اوقات انجام عمل

-تصفیه فلز جوش یا اضافه نمودن بعضی عناصر آلیاژی به داخل ساختارجوش وبهبود آلیاژ سازی

-سیال سازی جریان مذاب و ایجاد سهولت بیشتر در جریان جوشکاری.

-امکان کاهش ابعاد منطقه HAZ .

-افزایش بازدهی یا راندمان بازدهی ( تولید مذاب و پرکنندگی) الکترود و در نتیجه کاهش مصرف الکترود

-ایجاد ایمنی بیشتر برای جوشکاران به دلیل کاهش تشعشعات و پاشش جرقه ها

-افزایش قدرت و سرعت انتقال مذاب از الکترود به حوضچه جوش و برقرای بهتر جریان برق
-افزایش عمق نفوذ جوش.

-کاهش حرارت ورودی مورد نیاز و در عین حال افزایش شدت قوس درصورتی که پودر آهن در پوشش الکترودهای فولادی به کار گرفته شده باشد

-امکان انجام جوشکاری در وضعیت های مختلف و حتی وضعیت های جوشکاری دشوار مثل بالاسری یا سربالا

دیدگاه ها بسته شده است

USA